Началото на СК „Машстрой Марица Фест“

С решение N7910 от 22.10.1997г. на Пловдивския окръжен съд е регистриран по гражданско дело N5136 сдружение с нестопанска цел-Спортен клуб „Костадинов Ленгеров“ ,с управителен съвет президент: Светозар Борисов Костадинов, членове Борис Методиев Апостолов и Иван Ангелов Тенекиджиев. Офицялното откриване на клуба се състоя в зала Академик на 20.12.1997г. от 18:00ч.