Картотекирани състезатели през 1998-1999г

Картотекирани състезатели през 1998-1999г

Светозар Костадинов, Александър Огойски, Ростислав Георгиев, Гроздан Грозданов, Николай Андреев, Иван Лесов, Йонко Ненков, Светлин Станчев, Нели Иванова, Милка Гендова, Катя...

1998г. Първи Успехи

1998г. Първи успехи.През 1998г. клубът участва в Б гр. и успява да завоюва право да участва в А гр.В съставът по това време е Светозар Костадинов, Близнаците Стефан и Димитър Илиеви и Ростислав Георгиев. След влизане в А гр. отборът е подсилен с младите надежди...
Hello world!

Hello world!

Началото на СК „Машстрой Марица Фест“ С решение N7910 от 22.10.1997г. на Пловдивския окръжен съд е регистриран по гражданско дело N5136 сдружение с нестопанска цел-Спортен клуб „Костадинов Ленгеров“ ,с управителен съвет президент: Светозар...